top of page
  • Writer's picture Carles Rios

La divagació, un estat base de la ment

Updated: Aug 11, 2019
Un estat base de la nostra ment és la divagació. Si no fa res, la ment divaga, i ho fa cap el passat i cap al futur, sent molt difícil que ho faci posant focus en el moment present.

Aquest estat de divagació pot ser la causa d'ansietat, estrès i depressió.

En aquest vídeo que comparteixo, Martin Reynoso contraposa el Mindfulness com un entrenament en atenció plena posant el focus en el moment present.

53 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page