top of page

ASSESSORAMENT PSICOLOGIC

Les sessions d'assessorament psicologic es poden desenvolupar presencialment o virtualment, utilitzant skype o hangout.

El nombre de sessions dependrà de les arees que es vulguin treballar..

Si vols ampliar la informació pots posar-te en contacte amb mi, per una primera sessió gratuïta.

Psicwellness - psicologia para el bienestar - psicologia pel benestar

Es pot definir l'assessorament psicologic com el tractament que té com objectiu el canvi de pensaments, emocions i conductes, tal com succeeix també en el procés de coaching.

 

Es porta a terme entre un professional amb la formació i les habilitats necessàries per facilitar el canvi psicològic, i el pacient/client que requereix d’ajuda per alleugerir els símptomes que li produeixen un grau de patiment important.

 

L'assessorament psicologic propicia canvis congruents amb els objectius que vol assolir el client. Proporciona ordre al caos facilitant la comprensió d’idees i accions que havien estat confuses. Condueix a cert alleugeriment al capacitar a la persona per afrontar ansietats i tensions que havien estat evitades. Obre noves opcions per aprendre maneres diferents de pensar, sentir i actuar. En definitiva, provoca que la sensació de malestar que el client té vagi deixant pas progressivament a la de domini i control personal.

20734_-_CARLES_RIOS_FERNÁNDEZ-PACHECO.jp
Logo Generalitat Departament de Salut 2.
Centre sanitari registrat al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el número E43580834
bottom of page