top of page

Què és el coaching?

El Coaching es un conjunt divers de principis i eines psicològiques orientat a la creació d’un espai conversacional per ajudar a persones o equips a desenvolupar tot el seu potencial, superant bloquejos, agafant certa distancia d’un mateix, reexaminant les accions, les motivacions, els valors i les creences propis.

 

El Coaching tracta d’eliminar els obstacles interns i d’aprofitar tots els recursos que ja tenim.

La relació que s’estableix amb el client es col·laborativa, igualitària i no autoritària i al coach no li cal ser expert en el domini definit per l’àrea d’aprenentatge del client.

 

Si t’és d’interès pots veure l’estructura d’un  procés de  Coaching.

Què és la Psicología del Coaching (Coaching Psychology)?

Malgrat que en molts programes de formació en coaching s’ignori la paraula psicologia o, en altres casos es busqui les diferencies entre la intervenció psicològica i el coaching per tal d’accentuar les avantatges d’aquest últim, allò cert es que totes les tècniques que utilitza el coaching són psicològiques i han estat desenvolupades en diferents àmbits de la psicologia aplicada.

 

En realitat, encara que s’accentuen més les petites diferències que les grans coincidències, el coaching té semblances amb l’assessorament psicològic de les persones i grups que es plantegen optimitzar el seu rendiment.

 

Per tant, la psicologia del coaching (o coaching psychology) inclou tots aquells coneixements psicològics que poden contribuir a enriquir el coaching, incorporant un valor afegit significatiu. 

 

Per més informació us convido a llegir l'article COACHING PSYCHOLOGY: ¿UNA SUBDISCIPLINA PSICOLÓGICA EMERGENTE?, publicar en INFOCOP, revista del Consejo General de la Psicología de España.

 

bottom of page