top of page

Estructura d'un procés de coaching

El procés de Coaching té una estructura determinada que el diferencia d’altres tipus de procés:

 

ESTABLIMENT D’OBJECTIUS i CREACIÓ D’ESPAI DE CONFIANÇA

 

El client (en Coaching al client se l’anomena “coachee”) té un objectiu que vol assolir i el coach l’ajudarà a definir-lo de manera que aquest objectiu sigui operatiu, diferenciant-lo d'allò que podrien ser somnis o desitjos.

Per assolir uns bons resultats en el procés es imprescindible crear un espai de confiança entre coach i coachee, el que pot necessitar més d’una sessió.

 

EXPLORACIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL

 

Junt amb el coach s’explora la situació actual. S’analitzen les raons per les quals no s’està assolint la meta desitjada i s’identifiquen les creences que dirigeixen les accions del coachee i que suposen obstacles i barreres per assolir els resultats que es pretenen.

 

MAPA D’OPCIONS

 

El coach acompanya al coachee en la definició de les possibles opcions que l’apropin a l’assoliment de la seva meta.

 

ESTABLIMENTS DE PLANS D’ACCIÓ

 

El coach acompanya al coachee en l’establiment d’un pla d’acció central, amb els seus corresponents subplans, acotant-los temporalment. Es tracta de que el coachee actuï de forma diferent, provant coses noves i experimentant les seves conseqüències.

 

AVALUACIÓ DELS RESULTATS

 

Junt amb el coach, el client portarà a terme un seguiment i avaluació acurada, tenint així una referencia externa, sistematitzada i enriquidora respecte els resultats que vagi obtenint en relació a les accions que va implementant.

Crèdits de la imatge: El.laboració propia

bottom of page